خط مشی رسیدگی به شکایات مشتریان

Complaint%20Handeling%20Policy-2
shekayat

ما در پرسال به اصول زیر در روند رسیدگی به شکایات پایبندیم 

شفاف سازی: دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات

دسترسی: تسهیل در ثبت، ردیابی و پیگیری

پاسخ دهی:اعلام وصول، تخصیص کد، ارزیابی و بررسی

واقع بینی:نگرش منصفانه، معقول و منطقی

رایگان بودن:فرایند رایگان برای ثبت شکایات

محرمانگی: پایبندی به اصل رازداری و حفظ اطلاعات

مشتری مداری:برخورد محترمانه و پایبندی به اصل رضایتمندی شما 

پاسخگویی: پایبندی به رفع ریشه‌ای مشکل و عدم تکرار آن 

بهبود مستمر: پیشبرد اهداف شما هدف اصلی ما