چوب

شرکت پرسال با توجه به شرایط اقلیمی کشور، به واردات چوب مرغوب از برترین تولیدکنندگان جهان پرداخته است. پرسال این برتری را به سایر عرضه‌کنندگان چوب در کشور دارد که می‌تواند چوب را به صورت ابعادی به گروه‌های تولیدی ارائه نماید. از جمله چوب‌هایی که پرسال به بازار کشور عرضه می‌کند شامل موارد زیر است:

گرده بینه:

گرده بینه به ساقه یا تنه‌ی اصلی درخت اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی انتقال مواد غذایی به درخت و استقامت آن را دارد. به طور معمول به گرده بینه‌هایی که قطرشان بالای 40 سانت باشد، گرده صنعتی می‌گویند.

تراورس:

چهار تراشی که از مقطع درخت بدست می‌آید را تراورس می‌گویند و در صورتی که گرده صنعتی باشد، حدود 35*35 خواهد بود.

الوار:

در صورتی که تراورس از مقطع به دو نیم تقسیم شود، قطعه چوب به دست آمده الوار نامیده می‌شود که ابعاد آن حدود 35*17 خواهد بود.

تخته:

تخصصی شدن صنعت چوب تولیدکنندگان را برآن داشت تا بجای ارائه‌ی چوب به شکل تراورس و الوار آن را به شکل مستطیل و با ابعاد مورد نیاز به بازار ارائه دهند. ضخامت تخته 2.2 الی 8 سانتیمتر و طول 300 الی 600 سانتیمتر و با عرض‌های مختلف است.